Priser & Rabatter


Priserne på vores varer er blandt de billigste på markedet for sammenlignelige kvalitetsvarer. Vi holder et lavt avanceniveau for at skabe ekstra tilfredse kunder, og vi har altid nogle udvalgte varer eller specifikke størrelser, som er ekstra billige på periodevis tilbud eller som fast lavpris.

Vi yder altid vores kunder et højt service- og tryghedsniveau, hvilket er en integreret delt af vores forretnings- og prispolitik.

Mængderabat

Ved særlige store ordrer giver vi gerne en samlet pris, der indeholder en mængderabat der står i forhold til typen og mængden af de købte varer samt det høje serviceniveau, som vi fortsat ønsker at yde alle vores kunder (typisk ved køb over 50.000 kr.)

Kontakt os venligst på e-mail eller telefon hvis du har specielle ønsker til fremstilling af dine møbler, eller hvis du ønsker et tilbud omhandlende vores mængderabatter.

Prisgaranti

Ser du den samme vare, som du netop har købt hos Living In Harmony, til en lavere pris hos en anden møbelhandler, tilbagebetaler vi prisforskellen. Prisgarantien gælder 14 dage fra ordredato.

Dette gælder dog ikke for produkter set hos anden forhandler på ophørsudsalg, internettilbud, udstillingsmodeller, udsalgstilbud, køtilbud, priser annonceret i en meget begrænset tidsperiode og lignende. Det skal være direkte sammenlignelige varer og salgsforhold.